Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara

VZG Bjelovara je pravni slijednik Vatrogasnog saveza Općine Bjelovar. Istraživanjima koja još uvijek traju u suradnji sa Državnim arhivom u Bjelovaru, pronađeni su prvi spomeni oblika udruživanja vatrogasnih organizacija na području sadašnjeg Grada Bjelovara. Isti datiraju iz dvadesetih godina dvadesetog stoljeća.

Dodavši ovome da je prvo dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano 1873. godine (DVD Bjelovar) možemo slobodno reći da cjelokupno spadamo u najstarije oblike organiziranog vatrogastva na tlu Republike Hrvatske. To svjedoči o svijesti i naprednim težnjama stanovništva našega kraja da prihvaća sve napredne ideje modernog građanskog društva. Naravno pri tome treba uzeti u obzir povijesne trenutke u kojima su se pojedina zbivanja događala.

Od 1873. godine do početka drugog svjetskog rata bilo je osnovano šest teritorijalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i to Bjelovar (1873.), Brezovac (1932.), Klokočevac (1934.), Rajić (1934.), Ždralovi (1935.) i Hrgovljani (1939.).

Nakon drugog svjetskog rata, a naročito 50-tih godina prošlog stoljeća, osnovano je 14 društava od čega 3 u tadašnjoj industriji, i to Galovac (1950.), Stančići (1950.), Veliko Korenovo (1951.), Gudovac (1952.), Velika Ciglena (1952.), Nove Plavnice i križevačka cesta (1952.), Željezničar (1952.), 5. MAJ (1952.), Obrovnica (1952.), Prespa (1952.), Novoseljani (1954.), Koestlin (1954.), Breza (1957.) i Letičani (1959.). Vidljivo je da je 1952. godina, kao i to desetljeće, bila naročito plodna u smislu osnivanja društava.

U nastavku do 1971. godine osnovano je još 4 društava Tvornica Šperploča (sadašnja Česma 1960.), Tomaš (1965.), Tvornica sireva (sadašnja Sirela 1968.) i INA (sadašnja INA Bjelovar 1970.).

Moramo reći da je u sastavu Vatrogasnog saveza Bjelovar bilo mnogo više društava, ali smo u ovom pregledu spomenuli samo ona koja teritorijalno pripadaju sadašnjem lokalnom ustroju.

Ovo razdoblje se pamti i po razvoju profesionalnog vatrogastva na našem području. Tako je od 1961. do 1964. godine bilo u tijeku osnivanje teritorijalne Profesionalne vatrogasne jedinice Bjelovar (sadašnja JVPG Bjelovara) čiji prvi zapovjednik je bio Martin Posavac. No o njoj više možete saznati na njenim stranicama.

1960. godine osnovana je profesionalna vatrogasna postrojba u ondašnjoj Tvornici šperploče, koja je kroz svoje postojanje mijenjala naziv preko Industrijske profesionalne jedinice Česma-Energana do danas kada je zbog novonastale gospodarske situacije ista podijeljena na dvije profesionalne postrojbe u gospodarstvu i to Kronospan CRO i Česma-SP. Ono što vrijedi istaknuti za ove postrojbe je visoko izražen osjećaj za jedinstvom, što je dokazano i na Vatrogasnoj olimpijadi u Varaždinu 2005. godine. Naime natjecateljsku desetinu su sačinjavali pripadnici obje postrojbe. Rezultat je 4. mjesto u Europi u kategoriji muški A profesionalne postrojbe.

Tijekom narednih 30 godina bilo je osnivanja, a nešto manje gašenja pojedinih društava. Mijenjanjem lokalnog ustroja prilagođavao se i ustroj vatrogastva, pa je tako nastao i Vatrogasni savez zajednica općina Bjelovar.

Kraj 80-tih i početak 90-tih donio je novo razdoblje koje je obilježila gospodarska i politička kriza, a naposljetku dogodio se i Domovinski rat kao posljedica srbo-četničke agresije na Republiku Hrvatsku. Tu situaciju je ublažilo osnivanje i djelovanje SIZ-a zaštite od požara krajem 80-tih godina.

Novonastala situacija je uveliko utjecala i na vatrogastvo, a čiji svjedoci smo i sami. Rat, novo gospodarstvo, otuđenje ljudi jednih od drugih, nekoliko izmjena ustroja i Zakona o vatrogastvu zasigurno je duboko ostavilo posljedice i na naše vatrogastvo. Značajnije posljedice su svakako gašenje mnogih društava, zastarjela i nedovoljna vatrogasna oprema i svaka druga, zapušteni vatrogasni objekti, prestanak mnogih društvenih aktivnosti kao organiziranje javnih zabava i vježbi koje su bile veliki izvor financiranja, djelovanje kulturnih sekcija (folklora, tamburaša), neadekvatno financiranje i druge. Vatrogastvo našeg kraja, kao i drugdje vjerujemo, nosioc je i širih društvenih aktivnosti, a pogotovo danas kada smo najčešće jedina organizirana udruga građana u manjim naseljima (ne uzimajući u obzir političke stranke) što predstavlja inicijalnu snagu kada se treba organizirati, bilo da treba obnoviti mjesne vatrogasne domove, sakupiti pomoć kada se dogodi nesreća u obitelji, pomoć u smrtnim slučajevima i slično, a sve sa osnova zajedništva bez obzira na životne razlike i bez naknade. Otuda, vjerujemo, i humani karakter naše velike vatrogasne obitelji.

VZG Bjelovara sredinom prvog desetljeća ovog stoljeća počinje značajnije mijenjati tu situaciju, a prvenstveno zahvaljujući boljoj financijskoj potpori Grada Bjelovara, koja je i nešto viša od zakonski propisanog minimuma, vlastitim sredstvima prihodovanim vlastitom djelatnošću (osposobljavanja iz protupožarnog minimuma, iznajmljivanje poslovnog prostora) pronalaženjem poslovno zainteresiranih tvrtki kao sponzora unaprijed osmišljenih, svrsishodnih aktivnosti, kadrovskoj ekipiranosti, stalnim usavršavanjem i osposobljavanjem kadrova kako u svojim članicama tako i u Uredu Zajednice, osnivanjem Ureda Zajednice i njegovim opremanjem te smještajem u vlastiti odvojeni prostor od drugih korisnika prostora u zgradi Zajednice, odličnim međusobnim odnosima sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Bjelovara i nadležnim tijelima Grada Bjelovara, bolji poslovni kontakti sa poslovnim partnerima i udrugama na području Grada Bjelovara koji su rezultat i osobnih angažmana i prijateljstava dužnosnika Zajednice, ravnopravni odnos i međusobno uvažavanje i dogovaranje sve trojice dužnosnika Zajednice predsjednika, zapovjednika i tajnika itd.

Taj zamah u svestranom razvoju vatrogastva na području naše Zajednice značajno je usporila ekonomska i gospodarska kriza koja još uvijek traje. Samo iznimnim naporima i pozitivnom sviješću naših članova dobivamo svakodnevne bitke za odražavanjem postignutog.

Mogli bi još nabrajati, ali smatramo da je i ovo dovoljno da se dobije jasnija slika strategije rada u Zajednici, njenog ustroja i želje za moderno ustrojenom i opremljenom te stručno.osposobljenom vatrogasnom organizacijom Grada Bjelovara.

 
Redni br.  MuškiŽeneUkupno
1. Broj članova (svih ukupno) 1104  307  1411 
         
2. Operativno članstvo 275  23  298 
3. Izvršni 202  33  235 
4. Pričuvni 118  60  178 
5. Veterani  95  100 
6. Počasni 25  26 
7. Podupirajući 242  85  327 
8. Vatrogasni pomladak (6-12) 80  53  133 
9. Vatrogasna mladež (12-16) 67  47  114 
         
10. Bez zvanja 398  147  545 
11. Vatrogasna mladež 53  45  98 
12. Vatrogasni pripravnik 24  15  39 
13. Vatrogasac 389  77  466 
14. Vatrogasac I klase 77 11  88 
15. Vatrogasni dočasnik 49  51 
16. Vatrogasni dočasnik I klase 22  24 
17. Vatrogasni časnik 64  72 
18. Vatrogasni časnik I klase
19. Viši vatrogasni časnik
20. Viši vatrogasni časnik I klase
21. Počasni časnik
22. Počasni viši časnik