30.03.2021.

konkuretnost i kohezija

 

europski strukturni i investicijski fondovi

 

hrvatska zastava

 

eu logo
Europska unija
Zajedno do EU fondova

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA BJELOVARA NA ADRESI OTONA KUČERE 1, BJELOVAR, KK.04.2.1.04.0731

Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara provodila je projekt Energetska obnova zgrade Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara na adresi Otona Kučere 1, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0731 u razdoblju od 4. travnja 2019. do 4. travnja 2021. godine.

Projekt se provodio u okviru Operacije: 4c1.1. Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, Specifični cilj: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, a financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Ugovorena ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.973.649,25 HRK, u okviru čega je EU sufinanciranje projekta iznosilo 1.679.440,92 HRK.

Projektom su obuhvaćene tri grupe mjera energetske obnove na zgradi (bez tornja):

 • GRAĐEVINSKE MJERE: Poboljšanje toplinske izolacije konstrukcija većeg ovojnice grijanoga dijela zgrade a koji obuhvaća podrum, prizemlje i kat. Konstrukcije ovojnice obuhvaćaju: 1. stropove garaža prema katu, 2. podove prizemlja, 3. podove podruma na tlu, 4. sva pročelja zgrade, te 5. zidne i stropne konstrukcije prema negrijanim prostorijama, 6. prema ventiliranom tavanskom prostoru iznad stropne ploče kata, i prema ventiliranom prostoru tornja. Veći dio ovih konstrukcija, osim podova na tlu, se rekonstruira poboljšanjem toplinske izolacije, a dio fasadne stolarije se zamjenjuje energetski učinkovitijom
 • STROJARSKE MJERE: 1. Poboljšanje energetske učinkovitosti rasvjete u zgradi zamjenom postojećih rasvjetnih tijela rasvjetom s manjom potrošnjom električne energije; 2. Ugradnja fotonaponskih panela
 • ELEKTROTEHNIČKE MJERE: 1. Poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode prvenstveno zamjenom postojećeg kotla novim kondenzacijskim, zamjenom postojećeg spremnika PTV, 2. Ugradnjom solarnog sustava zagrijavanja PTV, zamjenom toplovodnih instalacije kotlovnice; 3. Zamjenom postojećih običnih radijatorskih ventila termostatskim ventilima koji omogućuju učinkovitiju regulaciju temperature u prostorijama.

Ostvarene vrijednosti:

 • Pokazatelja 1 – Doprinos povećanju korištenja obnovljivih izvora energije iznosi 2, odnosno postavljeni su solarni paneli za korištenje obnovljivih izvora energije za pripremu PTV-a i fotonaponi za proizvodnju električne energije.
 • Ostvarena vrijednost Pokazatelja 2 – Smanjenje godišnje primarne energije u javnim zgradama iznosi 235.572,35 Kwh/god.
 • Energetskom obnovom ostvarena je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) od minimalno 51,3%.
 • Objekt je nakon energetske obnove prešao iz D u C energetski razred.

Fotografije prije energetske obnove

prije energetske obnove 1 prije energetske obnove 2
prije energetske obnove 3 prije energetske obnove 4
prije energetske obnove 5 prije energetske obnove 6

Fotografije nakon energetske obnove

nakon energetske obnove 1 nakon energetske obnove 2
nakon energetske obnove 3 nakon energetske obnove 4
nakon energetske obnove 5 nakon energetske obnove 6
nakon energetske obnove 7 nakon energetske obnove 8
 • hvz
 • upvh
 • vzbbz
 • jvpbj
 • bjelovar
 • vatrogasni-portal
 • vatropromet
 • elektro-akustika 2