galovac DVD Galovac

clanovi1o-nama1vozila1foto galerija0

O nama 

dom galovac

Društvo je osnovano 1951. godine u Galovcu. Prvi predsjednik bio je (sada pokojni) Hunjet Slavko. Aktivnost društva svodila se uglavnom na javne vježbe i organiziranje zabava.  Početkom Domovinskog rata društvo se osulo i prestale su aktivnosti.

Polovicom 1996. godine Društvo je obnovljeno sa novim i mlađim članovima i od tada radi sa promjenjivim rezultatima. DVD Galovac danas broji oko stotinjak članova.

POVIJEST

01

02

03