28.02.2014.

Održana prva zajednička sjednica Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Bjelovara

sjednica predsjednistva2

Dana 26.02. održana je prva zajednička sjednica Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Bjelovara. Domaćin sjednice bio je DVD Galovac. Kao što je uobičajeno za prvu sjednicu dnevni red je obilovao sa 15 točaka i 16 podtočaka. 
Na sjednici su razmatrana vrlo važna pitanja iz rada Zajednice za 2014. godinu te doneseni planovi o informativno- promičbenoj djelatnosti, osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova i investicijama i investicijskom održavanju vatrogasnih objekata.
Osim planova usvojen je zapisnik sa zadnje zajedničke sjednice svih tijela i komisija VZG Bjelovara i financijsko izvješće za 2013. godinu. Podnesena su izvješća o utrošenim sredstvima za investicije i investicijsko održavanje vatrogasnih objekata u 2013. godini koja su usmeno podnijeli predsjednici DVD-a Breza, Galovac i Nove Plavnice i Križevačka cesta.
Zapovjednik Zajednice Milan Fučkor, ing. zop-a. upoznao je nazočne sa intervencijama u 2013. godini. Osim intervencija prezentirao je značaj i obim pokrivanja područja i pučanstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od strane JVPG Bjelovara u usporedbi sa ostalim javnim postrojbama i općinama i gradovima. JVPG Bjelovara pokriva 51% površine i pučanstva sa 37 djelatnika, dok ostatak županije 49% pokrivaju svi ostali sa 61 profesionalnim vatrogascem.
Nazočni su razmotrili radnu verziju Izvješća o radu Zajednice u 2013. godini te istu usvojili uz dogovorenu nadopunu.
Između ostaloga donesen je Kalendar zbivanja i Pravilnik o dodjeli financijskih sredstava za rad društava i postrojbi u 2014. godini.
Donesena je odluka da se izvještajna sjednica Skupštine VZG Bjelovara održi prema već ranije utvrđenom terminu 14. ožujka u prostorijama Zajednice. Na sjednici će se morati verificirati neke kadrovske promijene u Predsjedništvu i Zapovjedništvu, Skupštini te nova zastupnica i zamjenici zastupnika u Skupštinu VZ Bjelovarsko-bilogorske županije. Promijene su nastale od zadnje Skupštine zbog promjena u društvima.

Na prijedlog Inventurne komisije donijeta je odluka o otpisu osnovnih sredstava u upotrebi i sitnog inventara iz razloga što je istima istekla uporabna vrijednost.

Slijede odluke:

 • O cijeni kajaka u vlasništvu Zajednice u iznosu od 1.000,00 kn,
 • O prodaji kajaka,
 • Nabavi klima uređaja za učionicu i salu za sastanke,
 • Nabavi računala za ured Zajednice u zamjenu za staro u iznosu do 6.000,00 kn,
 • Verifikaciji odluke o kupnji 15 osobnih zaštitnih kompleta za potrebe operativnog članstva DVD-a,
 • O kupnji opreme u vrijednosti do 6.000,00 kn za DVD-a Gornje Plavnice, Novoseljani i Rajić povodom njihovih obljetnica,
 • O sufinanciranju tiska monografije povodom 50. obljetnice JVPG Bjelovara u iznosu od 10.000,00 kn,
 • O kupnji video kamere za potrebe Zajednice u iznosu do 5.000,00 kn,
 • Da se po zamolbi kupi 10 kom odora za mladež DVD-a Breza u iznosu od 3.918,75 kn,
 • Da se po zamolbi DVD-a Novoseljani istima doznači iznos od 3.527,09 kn za uređivanje poda u spremištu,
 • Da se kupi 300 l pjenila PLUREX-M u iznosu od 10.331,28 kn,
 • Da se plati premija osiguranja za slučaj nezgode pri intervencijama operativnog članstva DVD-a cca 4.700,00 kn,
 • Da se plate zdravstveni pregledi za operativno članstvo društava o trošku Zajednice,
 • Da se 15. tehnički zbor vatrogasnih postrojbi VZG Bjelovara održi 10.05.2014. godine, a domaćin istoga je DVD Brezovac,
 • Da se vatrogasno natjecanje VZG Bjelovara održi 18.05.2014. godine na gradskom stadionu u Bjelovaru,
 • Da se izvrši pregled vatrogasnih aparata društava o trošku Zajednice, a u periodu 03.03.-15.03.2014.,
 • Da članovi sportske sekcije sudjeluju u međunarodnoj utrci vatrogasaca na Malom Lošinju 05.04.2014.

Pod točkom različito nazočni su informirani o aktivnostima vezano uz:

 • Ugradnju solarnih panela na vatrogasne objekte,
 • Izmjene projekta Vatrogasnog vježbališta,
 • Poduzetim radnjama vezano uz stanare u zgradi u vlasništvu Zajednice,
 • Ispite za vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima,
 • Intervenciju u Tomašu za što su pohvaljene operativne postrojbe DVD-a Tomaš, Prespa i Velika Ciglena,
 • Prodaju inox spremnika za što postoji interes jedne strane tvrtke,
 • Namjensko iskorištenje sredstava od strane Hrvatske vatrogasne zajednice za obljetnice društava.

Predsjednik DVD-a Gornje Plavnice Mihajlo Martinović izvijestio je nazočne da će se njihova 80. obljetnica održati prvu subotu u mjesecu srpnju.
Zapovjednik DVD-a Rajić Miroslav Vlašić izvijestio je nazočne da će se njihova 80. obljetnica održati 23. kolovoza 2014. godine.

 • hvz
 • upvh
 • vzbbz
 • jvpbj
 • bjelovar
 • vatrogasni-portal
 • vatropromet
 • elektro-akustika 2