11.04.2017.

 ZAJEDNIČKA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA I ZAPOVJEDNIŠTVA

 

logo naslovna o1

 

Dana 28. ožujka 2017. godine u 19:00 sati održana je prva zajednička konstituirajuća sjednica Predsjedništva i Zapovjedništva VZG Bjelovara. Na sjednici se raspravljalo o 13 točaka dnevnog reda. Članovi Predsjedništva i Zapovjedništva donijeli su niz odluka i zaključaka.
Usvojen je zapisnik sa zajedničke sjednice Predsjedništva i Zapovjedništva održane 03. ožujka 2017. godine.

 

S obzirom na istek mandata dana je razrješnica dosadašnjoj tajnici Zajednice Željki Špoljarić, mag. prim. educ.. Predsjednik Zajednice Darko Despot, dipl. ing. sig. predložio je da tajnica Zajednice bude ponovno Željka Špoljarić, mag. prim. educ. Svi su se jednoglasno suglasili sa prijedlogom i dali visoke ocijene za njen dosadašnji rad, i izabrali je za tajnicu Zajednice.
Iz istog razloga dužnosti su razriješeni dosadašnji članovi radnih odbora Predsjedništva i Zapovjedništva Zajednice.

Verificirani su novi članovi Izvršnog odbora Zajednice i to Darko Despot, dipl. ing. sig., Davor Đalog, univ. spec. oec. dipl. ing. sig., Željka Špoljarić, mag. prim. educ., Marijan Mužar, ing. strojarstva i Zdravko Kozlik, dipl. ing. sig.

Za potpisnike u platnom prometu i financijskom poslovanju izabrani su Darko Despot, dipl. ing. sig., Davor Đalog, univ. spec. oec. dipl. ing. sig., Željka Špoljarić, mag. prim. educ., Marijan Mužar, ing. strojarstva i Zdravko Kozlik, dipl. ing. sig.

Novi članovi Odbora za odlikovanja i priznanja su Ivan Rukavina, predsjednik, Damir Sabolović i Dražan Lovrić članovi.

Odbor za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost je u sastavu Darko Despot, dipl. ing. sig. predsjednik, Davor Đalog, univ. spec. oec. dipl. ing. sig., Željka Špoljarić, mag. prim. educ., Marijan Mužar, ing. strojarstva i Zdravko Kozlik, dipl. ing. sig.

Za članove Uredništva glasila „193“ imenovani su Darko Despot, dipl. ing. sig. predsjednik, Davor Đalog, univ. spec. oec. dipl. ing. sig., Željka Špoljarić, mag. prim. educ., Marijan Mužar, ing. strojarstva i Zdravko Kozlik, dipl. ing. sig.

Povjerenstvo za provedbu javne nabave roba, usluga i radova male vrijednosti je u sastavu Marijan Mužar, ing. strojarstva predsjednik, Ivan Rukavina i Alen Predavac članovi.

Zapovjedništvo Zajednice na prijedlog požarnih sektora verificiralo je članove Savjeta vatrogasne mladeži u sastavu Marijan Mužar, ing. strojarstva predsjednik, Ivan Kilić, Mateo Majcan, Mateja Špoljarić, Mario Bokan i Ivan Pašalić članovi.

Pod točkom 12. dnevnog reda zapovjednik Zajednice Davor Đalog, univ. spec. oec. dipl. ing. sig. predložio je novi način održavanja tehničkog zbora. Uočeni su problemi oko prijevoza vatrogasne tehnike na širem području grada te je predložio da se tehnički zbor provede kao nadzor operativne sposobnosti vatrogasnih postrojbi za svaki požarni sektor posebno. Nazočni su jednoglasno prihvatili predloženo i usvojili zaključak da svaki požarni sektor predloži datum, vrijeme i mjesto održavanja nadzora.

Predsjednik Zajednice je pod točkom različito objavio da će se održati sastanak sa svim dužnosnicima društava na kojem bi se svi upoznali sa predstojećim aktivnostima do kraja 2017. godine i glavnim smjernicama razvoja i aktivnosti do kraja ovoga mandata. Informira nazočne o predstojećim aktivnostima čuvanja Isusovog groba i Dana hrvatskog vatrogastva. Pod istom točkom donijeta je odluka o plaćanju komunalnog doprinosa u iznosu od 16.798,05 kn za dogradnju i rekonstrukciju zgrade Zajednice. Zapovjednik je upozorio na obvezu servisa i atesta CO2 aparata, a iste treba do kraja tjedna dostaviti u servis vatrogasnih aparata JVPG Bjelovara. Aparati sa prahom naknadno će se servisirati u dogovoru sa JVPG Bjelovara, a o trošku Zajednice.

 

 

 

  • hvz
  • upvh
  • vzbbz
  • jvpbj
  • bjelovar
  • vatrogasni-portal
  • vatropromet
  • elektro-akustika 2