29.12.2018.

ODRŽANA RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE VZG BJELOVARA

logo naslovna o1

Dana 27.12.2018. godine održana je radna sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara. Sjednici je nazočio i županijski vatrogasni zapovjednik Željko Mesec, dipl. ing. sig.

Na sjednici su razmatrane sljedeće točke dnevnog reda:

1) Izbor radnih tijela Skupštine:

a. Voditeljstva Skupštine (tri člana),

b. Zapisničara,

c. Ovjerovitelja zapisnika (dva člana),

d. Verifikacione komisije (tri člana),

2) Izvješće verifikacione komisije

3) Usvajanje zapisnika sa izvještajne sjednice Skupštine VZG Bjelovara 10.03.2018.,

4) Donošenje 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu,

5) Izvješće o operativnim aktivnostima od 01.01.- 27.12.2018. godine,

6) Izvješće o ostalim aktivnostima od 01.01.- 27.12.2018. godine,

7) Donošenje Programa rada sa operativnim zadacima za 2019. godinu,

8) Donošenje Financijskog plana za 2019. godinu,

9) Donošenje Plana nabave, roba, usluga i radova za 2019. godinu,

10) Informacija o promjenama u vatrogastvu od 01.01.2019. godine,

11) Donošenje Odluke o poništenju odluke o dodjeli statusa Počasnog predsjednika VZG Bjelovara gospodinu Ivanu Imbrišiću na osobni zahtjev,

12) Riječ dužnosnika Zajednice,

13) Različito.

Sve točke su raspravljane i doneseni su svi predloženi dokumenti i odluke. Dužnosnici su se obratili nazočnima i zahvalili na suradnji u 2018. godini.

Pod točkom 10 zapovjednik Zajednice daje informaciju o odluci Vlade RH da Hrvatska vatrogasna zajednica sa 01.01.2019. godine postaje središnje državno tijelo za vatrogastvo. Na istu temu nazočnima se obraća i županijski vatrogasni zapovjednik Željko Mesec, dipl. ing. sig. koji se ujedno zahvaljuje Zajednici i njenim dužnosnicima na suradnji u 2018. godini, a posebice na domaćinstvu susreta prijeteljstva pomladka i mladeži VZ BBŽ koji bi se teško održao bez toga.

Pod 13. točkom različito predsjednik Zajednice je upozorio nazočne na izvršenje obveza za bodovanje društava za dodjelu financijskih sredstava te upoznao nazočne sa uplatom financijskih sredstava DVD-ima Galovac, Prespa i Tomaš.

Zastupnik DVD-a Velika Ciglena predlaže da se u buduće boduje i odlazak desetina na operativna natjecanja izvan naše Zajednice. Predsjednik Zajednice prihvaća prijedlog te ga dopunjuje i odlascima na organizirane vježbe i susrete, kao što to već niz godina radi DVD Brezovac. Isto podržava i zapovjednik Zajednice.

Zapovjednik Zajednice predlaže na prijedlog DVD-a Bjelovar verifikaciju nove članice Savjeta vatrogasne mladeži VZG Bjelovara Anje Seliž umjesto dosadašnjeg člana Ivana Kilića. Verifikacija je jednoglasno prihvaćena.

 radna sjednica skupstine 1

radna sjednica skupstine 2

radna sjednica skupstine 3

radna sjednica skupstine 4

radna sjednica skupstine 5

  • hvz
  • upvh
  • vzbbz
  • jvpbj
  • bjelovar
  • vatrogasni-portal
  • vatropromet
  • elektro-akustika 2